Такса за обучение*

Месечна такса за целодневно обучение от 9 до 17ч. - 580 лв.

Месечна такса за полудневно обучение от 9 до 13ч. - 420 лв.

Месечна такса за полудневно обучение от 13 до 17ч. - 420 лв.

Месечната такса се заплаща в пълен размер преди начало на обучението.

*Топъл обяд под формата на кетъринг се заплаща допълнително.


Отстъпки

5% от месечната такса при ранно плащане (до 15 число на предходния месец)

15% от месечната такса за второ дете


Таксите за обучение се заплащат по банков път:

Консултана ЕООД

IBAN BG33UNCR70001524056298

УниКредит Булбанк


Fees*

Monthly fee full-time 9-17h - BGN 580

Monthly fee part-time 9-13h - BGN 420

Monthly fee part-time 13-17h - BGN 420

Monthly fees are due prior to the start of education.

*Warm lunch provided by a catering service is paid separately.


Discounts

5% early bird (for payments made by the 15th of the previous month)

15% for a second child


Payments are made via bank transfer to

Konsultana EOOD

IBAN BG33UNCR70001524056298

UniCredit Bulbank