НАШИТЕ ЦЕННОСТИ


Не е тайна за никого, че днешните деца имат дефицит на свободна игра на открито сред природата. Те знаят куп факти като имена на герои, животни, динозаври, автомобили…, но не умеят да ходят по пресечен терен, да се катерят по дървета, да се пазят от трънливи храсти. Изпитват ужас от насекоми и като цяло не се чувстват комфортно сред природата… 

Работим за това да възстановим тази връзка дете-природа, да събудим у децата любопитство към заобикалящия ги свят и към чудесата на природата. Чрез нея ги въвеждаме постепенно в света на науката, чиято цел, в крайна сметка, е да обясни именно света около нас. Смятаме, че детето е водещо в образователния процес, който се ръководи от детското любопитство и интереси. Ние сме там, за да предизвикаме това любопитство и в последствие просто да наблюдаваме неговото развитие. Смятаме, че свободната игра е "генерална репетиция" на усвоените знания и умения за реалния живот (ролевите игри за езикови умения, комуникация и работа в екип; моделирането с пластилин за фина моторика и заздравяване на мускулите, които движат пръстите на ръката, за да ги подготви да държат молив; играта на открито за цялостно физическо развитие, координация, баланс; играта с блокчета за пространствено мислене и геометрия; рисуването и музикалните занимания за отключване на таланти и хобита и т.н.) Наша задача е да осигурим подходящата среда, за да може играта да се случва.ЕТО НА КАКВО ДЪРЖИМ


 • Ежедневна свободна игра навън
 • Адаптация - родителите имат възможност да посещават Вилекула заедно с детето си първите няколко дни, за спокойствие на децата и родителите
 • Имаме прости правила и те се спазват от всички
 • Чрез игра и изкуства учим нови неща за света на английски и български език
 • Насърчаваме самостоятелност у децата
 • Учим се на социални умения, обноски, комуникация и работа в група
 • Заедно се стремим към здравословен и устойчив начин на животOUR VALUES


It is not a secret that today’s kids lack free outdoor play in nature more than anything else. They can recite a bunch of facts like movie characters, dinosaur species, brand names etc., but they find hiking really hard, they cannot climb trees or keep away from thorny plants… 

We work in a direction to re-establish the child-nature connection, to arouse children’s curiosity about the world around them and the wonders of nature. Through nature we slowly introduce them to the world of science whose main purpose is to explain that same world. We believe that the child is central to the educational process, which should follow the child’s curiosity and areas of interest. We are there to provoke children’s curiosity and just observe how it develops further on. Free play for us is nothing less than a “dress-rehearsal” for real life (pretend play for speech development, communication skills, and team work; playing with plasticine for fine motor skills; outdoor play for overall physical development, coordination, and balance; building blocks for dimensional thinking and geometry; music and drawing for uncovering talents and hobbies; etc.) It is our task to provide an enabling environment so the play can go on. OUR PRIORITIES


 • Outdoor free play every day
 • Adaptation - parents are welcome to visit Villekulla with their children for the first few days, until both parents and children feel safe and get used to the environment
 • We have simple rules which we all follow
 • Through play and art we learn new things about the world in both languages
 • We encourage the children to be self-dependent
 • We acquire social and communication skills, and we practice team work
 • We try to promote and encourage healthy and sustainable living