• Ежедневна свободна игра навън - с децата излизаме всеки ден в парка, защото няма лошо време - има неподходящо облекло
  • Използваме финландската образователна рамка като коректив за знанията и уменията, които децата в тази възраст следва да усвоят
  • Адаптация - родителите имат възможност да посещават Вилекула заедно с детето си първите 2-3 дни, за спокойствие на децата и родителите
  • Имаме прости правила и те се спазват от всички
  • Чрез игра и изкуства учим нови неща за света на английски и български език
  • Насърчаваме самостоятелност у децата
  • Прилагаме индивидуален подход към всяко дете
  • Заедно се стремим към здравословен и устойчив начин на живот