Забелязахме с Маги, че всеки път, когато Наско дойде да поправи нещо из Вилекула, децата се лепват за него. Искат да пипнат, да разберат, да правят... Така се роди идеята за "Следобедна работилница с Наско" въднъж седмично, по време на която, децата ще майсторят различни неща - хранилки за птици, малки играчки, сувенири, свещници, сандъци, куклени къщи, рамки за картини и др.

Позитивите от подобна дейност са много: на първо място имаме ценно мъжко присъствие, работа върху фина и груба моторика, пространствено мислене, материалознание, геометрия и т.н.

Ще наблюдаваме процеса и ще дадем обратна връзка как върви работилницата.


Magie and I have recently noticed that every time Nasko came to fix something around Villekulla, the kids follow him around everywhere. They want to see, they want to touch, they want to make stuff... This is how we came up with the idea of "Afternoon Workshop with Nasko" - once a week, the kids will craft different things - bird feeders, small toys, souvenirs, candlesticks, chests, doll houses, frames etc.

The positive effects from such activity are numerous: we enjoy valuable male presence in the first place, we work on fine and gross motor skills, spatial thinking, materials science, geometry etc.

We will observe the process and provide a feedback.