Вилекула ще бъде във ваканция следните дни:

Лятна ваканция 31.08.2020 - 04.09.2020

Зимна ваканция 15.02.2021 - 19.02.2021Villekulla will be closed on the following days for:

Summer Vacation 31.08.2020 - 4.09.2020

Winter Vacation 15.02.2021 - 19.02.2021