ЗА ВИЛЕКУЛА

Вилекула е природна детска къща (за деца на възраст 4 - 6 години).

Природна, защото е в парка на "Младежки хълм" и защото всеки ден излизаме сред природата. Учим английски език до обяд. Следобед занятията се водят на български език.

Вилекула е вдъхновена от немска "Природна детска градина" (Naturkindergarten), от опознавателно посещение във финландски детски градини и училища, от елементи на метода Muddy Puddle, Монтесори, подхода Реджио Емилия, "Подхода на любопитството" (The Curiosity Approach) с единствената цел да създадем среда, в която децата се чувстват истински добре. Само когато са спокойни и щастливи, те разгръщат пълния си потенциал, стават любопитни и любознателни и се превръщат в истински малки изследователи, творци, учени...

Учебната ни програма следва the Early Ears Foundation Stage (EYFS). Това е рамката, която се използва в Обединеното кралство и определя компетенциите и знанията, които децата в предучилищна възраст следва да придобият. Същевременно програмата ни е адаптирана към нашата регионална среда. Обучението протича чрез игра, музика, творчество и ежедневна комуникация.


ABOUT VILLEKULLA

Villekulla is a Nature Preschool for children aged 4-6 years.

"Nature" because it is situated in the Youth Hill Park and because we go out and explore nature every day.

We communicate in English during the first half of the day.

Villekulla is inspired by a Naturkindergarten in Berlin, by an educational visit to Finnish kindergartens and schools, by the Muddy Puddle Approach, the Montessori method, Reggio Emilia, and The Curiosity Approach to provide an environment in which children thrive. Because only when they feel good and at ease, can they reach their full potential, become curious and inquisitive about the world around them, and turn into little explorers, artists, scientists…

We follow the Early Ears Foundation Stage (EYFS), which we have localised for our region. The learning process is realised through free and structured play, music, art activities, and free communication.