Вилекула е природна двуезична забавачница за деца от 3 до 6 години.

Природна, защото е в парка на "Младежки хълм" и защото всеки ден излизаме сред природата. Двуезична, защото там комуникацията тече на два езика - български и английски.

Вилекула е вдъхновена от немска "Природна детска градина" (Naturkindergarten), от опознавателно посещение във финландски учебни заведения, от елементи на метода Монтесори и подхода Реджио Емилия с единствената цел да създадем среда, в която децата се чувстват истински добре. Само когато са спокойни и щастливи, те разгръщат пълния си потенциал, стават любопитни и любознателни и се превръщат в истински малки изследователи, творци, учени...

Учебната ни програма е повлияна от финландската образователна рамка като същевременно е адаптирана към нашата среда и е съобразена с изискванията на МОН.

Обучението по английски език протича чрез игра, музика, творчество и ежедневна комуникация.Villekulla is a bilingual nature-based daycare for children aged 3-6 years.

Nature-based because it is situated in the Youth Hill Park and because we go out and explore nature every day.

Bilingual because we communicate in two languages - Bulgarian and English.

Villekulla is inspired by a Naturkindergarten in Berlin, by an educational visit to Finnish kindergartens and schools, by the Montessori method, and the Reggio Emilia approach to provide an environment in which children thrive. Because only when they feel good and at ease, can they reach their full potential, become curious and inquisitive about the world around them, and turn into little explorers, artists, scientists…

Our curriculum is influenced by the Preschool Educational Frame of Finland, and at the same time it is localised for our reality, and is in line with the requirements of the Bulgarian Ministry of Education.

The English language learning is realised through free and structured play, music, art activities, and free communication.