Вилекула е природна двуезична забавачница за деца от 3 до 6 години.


Природна, защото е в парка на "Младежки хълм" и защото всеки ден излизаме сред природата.

Двуезична, защото там комуникацията тече на два езика - български и английски.


Вилекула е вдъхновена от немска "Природна детска градина" (Naturkindergarten), от опознавателно посещение във финландски учебни заведения, от елементи на метода Монтесори и подхода Реджио Емилия с единствената цел да създадем среда, в която децата се чувстват истински добре. Само когато са спокойни и щастливи, те разгръщат пълния си потенциал, стават любопитни и любознателни и се превръщат в истински малки изследователи, творци, учени...


Учебната ни програма следва финландската образователна рамка като същевременно е адаптирана към нашата среда и е съобразена с изискванията на МОН.


Обучението по английски език протича чрез игра, песни и творчество. Програмата, материалите и ресурсите, които използваме са на Британски съвет.