ЗА ВИЛЕКУЛА

Вилекула е природна английска занималня за деца от 3 до 6 години.

Природна, защото е в парка на "Младежки хълм" и защото всеки ден излизаме сред природата. Английска, защото там комуникацията тече основно на английски език.

Вилекула е вдъхновена от немска "Природна детска градина" (Naturkindergarten), от опознавателно посещение във финландски детски градини и училища, от елементи на метода Монтесори, подхода Реджио Емилия и "Подхода на любопитството" (The Curiosity Approach), с единствената цел да създадем среда, в която децата се чувстват истински добре. Само когато са спокойни и щастливи, те разгръщат пълния си потенциал, стават любопитни и любознателни и се превръщат в истински малки изследователи, творци, учени...

Учебната ни програма следва the Early Ears Foundation Stage (EYFS). Това е рамката, която се използва в Обединеното кралство и определя компетенциите и знанията, които децата в предучилищна възраст следва да придобият. Същевременно програмата ни е адаптирана за нашата регионална среда. Обучението протича чрез игра, музика, творчество и ежедневна комуникация.


ABOUT VILLEKULLA

Villekulla is a Nature-based English Day Care for children aged 3-6 years.

Nature-based because it is situated in the Youth Hill Park and because we go out and explore nature every day.

"English" because we communicate mainly in English.

Villekulla is inspired by a Naturkindergarten in Berlin, by an educational visit to Finnish kindergartens and schools, by the Montessori method, the Reggio Emilia, and The Curiosity Approach to provide an environment in which children thrive. Because only when they feel good and at ease, can they reach their full potential, become curious and inquisitive about the world around them, and turn into little explorers, artists, scientists…

We follow the Early Ears Foundation Stage (EYFS), which we have also localised for our region. The learning process is realised through free and structured play, music, art activities, and free communication.